Mielenterveys

WHO:n määritelmän (2013) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.(lähde Suomen mielenterveysseura)

Mielenterveystaitoja on hyödyllistä ja palkitsevaa kehittää!

Mielenterveys on monille vaikea käsite se yhdistetään monesti negatiivisiin asioihin. Kuitenkin se on yhtä helppo käsite kuin terveyskin. Meillä jokaisella on keho ja mieli, ja kummankin terveydestä on hyvä huolehtia jotta voisimme hyvin.
Mielenterveyttä edistävät terveelliset elämäntavat ja hyvä itsetunto. Hyvät ihmissuhteet, kyky puhua mieltä painavista asioista, mielekkäät harrastukset ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin ovat suojakeinoja, jotka tukevat mielenterveyttä ja lisäävät elämäniloa.

Jokaista ahdistaa ja masentaa joskus. Aina ei ole kivaa ja asiat tuntuvat kaatuvan päälle. Tällaiset tuntemukset ovat osa jokaisen elämää. On olemassa monia erilaisia keinoja, joilla hyvää mieltä ylläpidetään ja masennus selätetään. Jos kuitenkin masennuksen ja ahdistuksen tunteet pitkittyvät eivätkä omat avut riitä, on syytä selvittää tarkemmin, mistä asia johtuu. Yksin ei pidä jäädä – apua on saatavissa.

Mielenterveydelliset häiriöt rajoittavat jokapäiväistä toimintakykyä. Pahimmillaan ne sulkevat ihmisen kotiinsa ja sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Mielenterveyshäiriöitä ovat esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt ja mielialahäiriöt. Ongelmat syntyvät yleensä pitkän ajan kuluessa ja niiden taustalla voi olla monenlaisia tapahtumia: läheisen menettäminen, paineet onnistumisesta tai ulkonäöstä, kiusatuksi joutuminen, turvattomuuden tunne, muut ikävät kokemukset tai terveydelliset ongelmat.

 

Tiistaina 10.9.2019 on kansainvälinen itsemurhien ehkäisypäivä. Tänä syksynä Suomen Mielenterveys ry:n itsemurhienehkäisykampanja #mitäkuuluu pureutuu nuorten mielenterveyteen. Lue lisää kampanjan sivuilta mitakuuluu.fi

Mielenterveydestä löytyy paljon tietoa netistä sekä monia palveluita myöskin ! Tsekkaa Suomen Mielenterveys ry:n sivut.

Lisätietoa mielenterveydestä löydät  sivustolta mielenterveystalo.fi

(Lähde:nuortenelamaa.fi)

[instagram-feed]