Ungdomsinformations- och rådgivningstjänsten Reimari och ungdomscaféet Café Kultsa anordnar tillsammans en Blackout Poetry -nonstop workshop. Den engelska termen blackout poetry betyder en dikt som kommer fram ur orden i en annan text. Dikter, tankar eller små berättelser skapas av orden på böckernas sidor genom att färglägga eller på annat sätt framhäva de valda orden bland texten. Vi erbjuder allt nödvändigt material. Vi använder biblioteksborttagningsböcker. Ingen föranmälan. Välkommen!

Plats: Kultsa våning 2, Rådhusgatan 30, 65100 Vasa

Tid: Tis 18.10. från 11.00 till 15.00

Målgrupp: 13-29 åringar