Nuorten tieto-ja neuvontapalvelu

Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS

Nästa museiråd på fredag 28.10.

Hej du 13-29 åring. Kom med till museirådet! Som medlem i Museirådet deltar du i planeringen av evenemang och konstupplevelser riktade till unga. Vi vill göra museet till en lättillgänglig plats som erbjuder ungdomar meningsfulla aktiviteter och överraskande upplevelser. Som medlem får utsiktspunkter till Vasa stads museer och möjlighet att planera aktiviteter riktade till unga. …

Regnbågs ungdomsarbete

På ungdomstjänst organiserar vi regnbågsungdomsverksamhet! Regnbågs verksamheten är lågtröskel, avslappnad och riktar till unga över 13 år. Vi kommer att ta hänsyn till ungdomarnas önskemål och idéer i planering av framtida möten. Det finns alltid ungdomshandledare på plats, som man kan prata med om vad som helst. En gång i veckan erbjuder vi ett tryggt …

Kaffe keskiviikko virtuellt café

Skulle vara intresserad av att gå till ett kafé eller ungdomslokal, men jag har ingen vän eller fö en annan orsak kan inte? Sätt på kaffet eller gör dig till exempel en kakaodryck, ta en bra position och kom och chilla till vårt Kaffe keskiviikko Discord server! Kom och chatta och umgås. Alla unga i …

Blackout poetry -nonstop workshop 18.10.

Ungdomsinformations- och rådgivningstjänsten Reimari och ungdomscaféet Café Kultsa anordnar tillsammans en Blackout Poetry -nonstop workshop. Den engelska termen blackout poetry betyder en dikt som kommer fram ur orden i en annan text. Dikter, tankar eller små berättelser skapas av orden på böckernas sidor genom att färglägga eller på annat sätt framhäva de valda orden bland …