Ungdomarnas informations- och rådgivningstjänst Reimari är avsedd för alla Vasabor under 29 år!

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbete är förebyggande ungdomsarbete vars grundläggande mål i servicen är att erbjuda yrkesmässig kunskap, handledning och rådgivning i olika frågor och situationer i de ungas liv. Genom arbetet stöds de ungas tillväxt, frigörelse och välmående. Tjänsterna baserar sig på de ungas behov av kunskap och stöd. Vid sidan av de unga är målgrupper för tjänsterna också de ungas föräldrar och de som arbetar med ungdomar samt de som undervisar och studerar inom ungdomsbranschen.

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetets syfte är att främja ungas välbefinnande. Ungdomarnas självständighetsprocess, livshantering, välbefinnande och samhälleliga aktörskap stöds och stärks genom att mångsidig information erbjuds samt professionell rådgivning och handledning.Vi anordnar också aktiviteter för ungdomar. Målet är att den unga lever ett självständigt och bra liv, där han eller hon själv väljer riktningen och takten.

Personalen vid Reimari erbjuder de unga yrkeskunnig handledning, information och rådgivning i olika frågor som anknyter till de ungas liv. Tjänster erbjuds både på finska, svenska och engelska. Mötet kan arrangeras på en plats som passar dig och även med hjälp av distansmöjligheter.

Tjänsterna ges på följande sätt:

  • individuell handledning
  • grupphandledning
  • digitalt ungdomsarbete
  • arbete ute bland ungdomarna (skolor, läroanstalter, evenemang, köpcenter, osv.)
  • spelifieringsmetoder
  • kulturellt ungdomsarbete