Den gemensamma ansökan är på gång från 21.2-21.3.2023 till klockan 15 och berör alla som slutar grundläggande utbildningen samt till de som inte efter grundskolan ännu har en examen från en yrkesskola eller ett gymnasium.

Du kan söka till följande utbildningsalternativ:

  • yrkesinriktade grundexamina
  • gymnasieutbildning
  • Hux-utbildning som handleder för examensutbildning
  • yrkesinriktade grundexamina och Hux-utbildning med krävande särskilt stöd
  • TELMA-utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv
  • folkhögskolornas folkhögskoleåret-linjer för läropliktiga.

 

Ansökningsblanketten fylls in på Studieinfos sidor. I själva blanketten kan man ange 1–7 olika alternativ, det största önskemålet till första plats.

Läroanstalterna kan ha intervjun eller inträdesprov efter ansökningstiden. Alla som ansökte får svar tidigast 15.6.2023.

Vasa har olika gymnasium och yrkesskolor på finska och svenska. Yrkesskolorna har också engelskspråkiga linjer.

Om du har ingen aning om var du ska söka eller vilket studieområde skulle intressera dig? Du kan komma till Reimari och vi kan fundera på det tillsammans!