Drop-in-bandtröjsworkshop
Lördag 27.11 kl. 14-18
Taikon, Kasern 11, Östra kaserntorget 6-9, Vasa

Välj av de två bilder som Jon Gredmark har designat en bild och tryck en egen bandtröja. Fixa en sådan bandtröja som liknar dig med hjälp av schabloner, stämpel eller genom att måla den.

På den till unga riktade bandtröjsworkshoppen kan du bekanta dig med olika textiltrycksmetoder, såsom silkscreentryck, schabloner, målning, stämpel, textiltusch, osv. Det tar minst cirka 45 minuter att göra en bandtröja, men det går också bra att jobba längre. De sista deltagarna tas in kl. 17.30.
Den till 13-29-åriga riktade workshoppen är gratis. Du behöver inte anmäla dig, kom till drop-in workshoppen när det passar dig bäst. Ta med en egen ren T-tröja!
Som ledare fungerar Jon Gredmark och Pia Kokko. Workshoppen är på tre språk: finska, svenska och engelska.
Arrangör är Taikon, Vasa stads ungdomsservice samt Reimari, undomars informations- och rådgivningsservice.
PS du behöver en T-tröja snart, för med den kommer du gratis in på Tikanoja konsthem i december, då du kan bekanta dig med årets unga konstnär Joel Slottes utställning!