Hej 20–29-årig ung från Vasa, kom och delta i forskning! 

E2 Forskning utföras tillsammans med sina partner ett forskningsprojekt om ungdomarnas goda liv och vi söker nu efter unga vuxna i Vasa till gruppintervjuerna.  Vilka är byggstenarna för ett gott liv för en ung? Vad ger kraft, vad bekymrar ungdomar? Vad fäster sig unga vid? Hur unga har upplevt coronakrisen Kom och diskutera dessa ämnen! 

Vilken syn är viktig och vi tar hand om att den information som har mottagits från studien förmedlas framåt. Det vore bra om du kunde hjälpa oss och delta i forskning! 

Gruppintervjun genomförs via en fjärranslutning i februari. Vid ett cirka 1,5 timmars diskuterar ungdomarna i en avslappnad intervju om ämnet, varje grupp har 5 – 8 personer. E2 Forskningsexperter leder diskussionen.  

Deltagare får presentkort värt 15 euro till dagligvarubutiken. Vi använder material endast för vetenskapliga ändamål och vi skyddar de intervjuade personernas identitet. 

Forskning utförs av E2 Forskning. Ytterligare information om studienbit.ly/3madJoa 

Be om mer information eller anmäla sig omedelbart:
Riikka Hauhtonen
riikka.hauhtonen@e2.fi
044 34 26 123