Ungdomsfullmäktige i Vasa beviljar ungdomar understöd för verksamhet på eget initiativ. Understöd kan ansökas till exempel för ett projekt eller ett evenemang som ordnas av ungdomar, hobbyverksamhet i mindre grupper eller som delfinansiering av större projekt. Ansökningstiden går ut 23.10.2023.

ammanlagt finns det 1 000 euro kvar att delas ut. Understöd kan ansökas av grupper som består av 13–29-åringar. I grupperna ska det finnas minst två unga personer. Gruppmedlemmarna ska bo eller studera i Vasa.

Se närmare anvisningar och ansökan på adressen

Understöd ges till projekt som planerats och genomförts av ungdomar

Med hjälp av understöden vill ungdomsfullmäktige aktivera andra ungdomar att genomföra till exempel evenemang, som så många ungdomar som möjligt kan delta i.

– Efter vårens ansökningsomgång blev det kvar pengar, så om du missade ansökningen i våras, har du nu en utmärkt möjlighet att förverkliga din idé till ett evenemang eller jippo! Ju flera unga Vasabor ditt evenemang eller projekt omfattar, desto mer sannolikt delar vi ut en del av understödspenningen till just dig, berättar ungdomsfullmäktiges ordförande Aaro Helo.

Ett projekt som beviljas understöd ska vara planerat och genomfört av ungdomar och ska avslutningsvis utvärderas på en rapporteringsblankett.

Ansökningstiden går ut 23.10.2023, och ungdomsfullmäktige beslutar om understödsmottagarna och understödsbeloppen på sitt möte 16.11.2023. Den understödda verksamheten ska ordnas före 31.5.2024.

Kontakperson

koordinatorn för ungdomsärenden Ari Kupari, tfn 040 173 0745, ari.kupari@vasa.fi.