Inflyttarens minneslista

Det finns mycket viktigt att komma ihåg då du flyttar. En minneslista gör det enklare att sköta sakerna mitt i brådskan.

Gör flyttanmälan. Detta är viktigt för att posten ska hitta fram till din nya adress. Enligt lagen ska du göra flyttanmälan inom en vecka från att du flyttat. DU kan göra den per telefon (0200 7100) eller på adress http://www.posti.fi/flyttanmalan/ med dina nätbankskoder. Du kan också printa ut flyttanmälan och fylla i den.

Gör adressändringar. Banken, telefon- och internetoperatören, försäkringsbolaget, din skola, arbetsgivare, de tidningar du prenumererar på och förstås dina vänner och släktingar behöver din nya adress. Många företag får din nya adress från folkbokföringsregistret och uppgifterna uppdateras där enligt flyttanmälan.

Ordna med elavtal. Säg upp ditt gamla avtal och gör ett nytt redan innan du flyttar.

Meddela att du flyttar. Både din gamla och din nya lägenhets disponenter behöver få veta att du flyttar. Disponentens uppgifter kan hittas på nätet, på anslagstavlan i trappuppgången eller i bilagan till hyresavtalet.

Kom ihåg att överlåta alla nycklar till din gamla lägenhet åt disponenten eller lägenhetens ägare.

Skaffa bostadsstöd om du behöver. Skaffa FPA:s dokument i god tid. Du kan skicka in ansökan även om alla bilagor inte ännu finns med. Du kan komplettera ansökan senare.

Fundera på om du behöver skaffa hemförsäkring. Ofta är en hemförsäkring ett villkor för att hyresavtal ska kunna ingås.

Skaffa en brandvarnare om lägenheten saknar sådan. Kolla att den fungerar. En brandvarnare behövs för varje påbörjad 60 kvadratmeter i bostaden. Bekanta dig även med din nya bostads räddningsinstruktioner som du får av disponenten.

Städa din gamla lägenhet.