Hälsa

Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition  ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.