Rusmedel

Alkohol

Alkohol är ett lagligt rusmedel med åldersgränser för hur man får sälja det. En person som fyllt 18 år får köpa drycker med under 22 %, så som öl, cider och vin. Man får köpa alkoholdrycker med över 22 %, så som sprit, brandy, visky och likörer, då man fyllt 20 år.

Det är förbjudet att inneha alla typer av alkoholdrycker då man är under 18 år och förbjudet att inneha starka drycker om man är under 20 år. Åldersgränsen för att sälja alla typer av alkoholdrycker på restaurang och utskänkningsområden är 18 år. Om du är myndig och förmedlar alkohol till en minderårig gör du dig skyldig till brott.

Finlands lag förbjuder föraren från att köra motorfordon om blodets alkoholhalt överskrider 0,5 promille. Tänk inte ens på att köra ett fordon med lägre promillehalter eftersom alkoholen försämrar dina tankar och reaktionshastighet. Då du agerar ansvarsfullt tänker du även på andra trafikanters säkerhet.

En liten mängd alkohol kan pigga upp och höja på humöret. Därför är det mycket vanligt att använda alkohol på olika fester. Om du vill festa utan att dricka alkohol är du inte tvungen att förklara det för någon alls. Tänk redan på förväg hur din ekonomi tål alkoholen; hur många euro fattigare är du till exempel efter en utekväll på krogen? Att köpa något annat eller att förverkliga en dröm, till exempel att resa utomlands, ger dig mer glädje – speciellt om du lyckats spara ihop pengarna.

Kom ihåg dina gränser då du dricker, eftersom alkoholen har oönskade effekter: illamående och klumpighet samt risken att råka ut för olyckor. Har du tappat bort saker, är din kondition sämre eller klarar du dina studier sämre? Anser du att du råkar ut för fler problem än andra? Om detta har hänt ska du vara ärlig med dig själv och fundera över sambandet mellan skadorna och drickandet.

Alkoholen sänker din omdömesförmåga och sänker hämningarna. Att dricka mycket på en gång kan orsaka uppkastningar, uttorkning, andningssvårigheter och medvetslöshet. Även delirium är möjligt. Alkohol kan orsaka akut inflammation på bukspottskörteln.

Vid långvarig användning kan drickandet även leda till mental tillbakagång och till olika näringsstörningar. Hos männen är impotens, skrumpnade testiklar och ofruktsamhet ofta följder av ett långvarigt alkoholbruk. Hos kvinnor kan störningar i äggstockarna, mensstörningar och ofruktsamhet uppstå. Alkoholen ökar även på bröstcancerrisken.

Testa riskerna hos ditt alkoholbruk på Droglänken.fi.

Droger

Droger är olagliga rusmedel som kan tillverkas antingen artificiellt eller också från växter. De vanligaste drogerna är amfetamin, extacy, heroin, kokain, cannabis och LSD.

Narkotika används på många olika sätt och inget av dem är riskfritt. Intravenösa droganvändare är en riskgrupp vad gäller inflammationer och virusinfektioner som sprids med blodet, så som B- och C-hepatit och HIV. Droger leder ofta till ett okontrollerat bruk där drogen tar över människan vars hela liv går ut på att skaffa eller använda narkotika. Detta kan också leda till en brottscirkel då man måste skaffa pengar för att köpa droger.

Du kan göra ett drogtest på Droglänken.fi.

Nikotin

Nikotin är ett lagligt rusmedel. Om du är under 18 år får du inte inneha några tobaksprodukter.

Det sociala trycket för att börja röka kan vara kraftigt om man röker i ditt kompisgäng eller i din närkets. Att röka till sammans kan ge en känsla av samhörighet och då hänger det ihop med sociala behov. Nikotin är det ämne i tobaken som orsakar beroende. Nikotinberoendet uppstår rätt snabbt. Beroendet är både fysiskt och psykiskt. Du kan börja må illa och få förgiftningssymptom av för stora nikotindoser. Hudens ytliga blodcirkulatio blir sämre och förmågan att tåla kallt försämras. Nikotinet höjer även blodtrycket och pulsen.

Mera information om rökning hittar Finlands ASH r.f hemsida