Utan studieplats

Alla kommer inte in på den studieplats de önskar och varje år blir en del unga helt utan studieplats. Ju populärare studieplats man söker till desto större är konkurrensen.

Om du missade studieplatsen på grund av medeltalet på nians betyg så kan du höja vitsorden på tionde klass. På tionde klass funderar man över studie- och karriärsval och alla får en individuell läroplan. Efter tionde klass är det igen på nytt möjligt att söka in till den skola man vill med bättre vitsord och med mer erfarenhet.

Då grundskolan tar slut kan det också hända att du inte alls vet vad du vill studera eller hurdan karriär du är intresserad av. Då är det möjligt att söka till yrkesstarten. Den är avsedd för unga som gått ut grundskolan, som inte fick någon studieplats och som inte ännu vet vad de vill göra i framtiden.

Yrkesläroverken ordnar yrkesstarten och avsikten är att göra planerna klarare och ge färdigheter att på nytt söka in till yrkesutbildningen. Utbildningen tar ett år och under året blir flera olika branscher, yrken och arbetslivets krav bekanta. Den som går yrkesstarten kan oftast även höja sina betyg från grundskolan under utbildningen. Yrkesstarter ordnar Yrkes Akademin och Yrkes Institutet i Vasa.

Även gymnasierna ordnar starter. Under gymnasiestartens tid är det möjligt att upprepa det som lärts under grundskolan, bättra på vitsorden på nionde klassens avgångsbetyg och bekanta sig med gymnasiestudier. De unga som sökte till ett gymnasium i den gemensamma antagningen men som blev utan studieplats kan söka till gymnasiestarten.

Ett fjärde alternativ är de ungas workshopverksamhet. Genom workshopparna får man färdigheter som behövs i arbetslivet och i studierna. Att lära genom att göra under handledning är ett säkert sätt att få kontakt med en bransch som intresserar och ger vardagen rutin och regelbundenhet. I Finland finns det cirka 250 olika workshops och årligen deltar cirka 20 000 personer i deras verksamhet. Kommunerna, föreningar och organisationer står till exempel bakom workshopparna. Mera information får du av din studiehandledare eller på arbets- och näringslivscentralen. I Vasa ordnar resurscenter Föregångarna mångsidig verksamhet på svenska

En del blir överraskade av att de blev utan studieplats, medan andra förväntade sig att det ska ske. Bli inte stående utan fortsatta planer, eftersom det finns alternativ som du kan bekanta dig med.

De arbetslösa som blir utan studieplats efter gymnasiet kan söka till kostnadsfria arbetskraftsutbildningar. Utbildningens målsättning är möjligheterna att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Därför är den skräddarsydd att vara praktisk och kan innehålla att man lär sig i arbetet. Du söker till utbildningen via arbets- och näringslivsbyrån och cirka hälften av alla sökande får studieplats.

[instagram-feed]