Europeiska solidaritetskåren

Den europeiska solidaritetskåren är ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhället och människor i Europa. Du kan anmäla dig till den europeiska solidaritetskåren när du är 17 år, men du måste ha fyllt 18 för att få börja i ett projekt. Du får delta i kåren tills du är 30.

Mål för verksamheen

Europeiska solidaritetskåren ska föra samman unga för att skapa ett mer inkluderande samhälle, hjälpa utsatta människor och hitta lösningar på samhällsproblem. Det kan bli en inspirerande och berikande erfarenhet för unga som vill hjälpa till, lära sig nya saker och utvecklas.

Gör testet är du redo för solidaritetskåren