Vill du genom kreativ verksamhet fundera på vilket slags sommarjobb eller yrke intresserar dig?

Ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimari ordnar för 14–26-åriga ungdomar en workshop, där man genom kreativ verksamhet funderar på yrken och sommarjobb.

I grupperna, som samlas veckovis, kartlägger vi genom visuella metoder deltagarnas intressen och möjliga yrken i framtiden. Som slutresultat skapar vi, genom ett kraftgivande foto, ett porträtt av varje deltagare i det yrke som hen valt.

Workshoparna samlas fyra gånger i mars, med början vecka 10
Måndagar Kultsa Café kl. 16–18. Första gången 7.3
Tisdagar Ristikka kl. 16–18. Första gången 8.3

Bindande anmälningar till workshoparna: reimari@vaasa.fi. Vid anmälningen berätta ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och födelseår samt i vilken workshop du deltar.

Ungdomarna som deltagit i workshopen kan söka sommarjobb som en assisterande konstnär

I juni 2022 anställer Reimari 10 ungdomar (14–26 år) till ett konstnärligt samarbetsprojekt med Vasa stads kulturtjänster. Sommarjobben utförs 6–17.6. Närmare information och instruktioner för sommarjobbssökandet ges på workshoparna. Endast den som deltagit i workshopen kan söka jobb. Dock kan du delta i workshopen utan att vilja söka sommarjobb.

Tilläggsinformation:
Pia Kokko ungdomsinformatör, ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimari, tfn 040 0872 288
Emelj Bajram invandrarkoordinator, ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimari, tfn 040 483 9032