Mediekunskapsveckan är en temavecka för medieutbildning, vars mål är att utveckla barns, ungas och vuxnas mediekunskaper.

Inlägg relaterade till mediekunskaper publiceras på Reimaris some varje dag.

Torsdag 9.2. kl 16-18 kommer Reimari att vara på Cafe Kultsa och informera om mediekunskaper och hålla en mediekunskapsquiz, välkommen!