Hej du 13-29 åring. Kom med till museirådet!

Som medlem i Museirådet deltar du i planeringen av evenemang och konstupplevelser riktade till unga. Vi vill göra museet till en lättillgänglig plats som erbjuder ungdomar meningsfulla aktiviteter och överraskande upplevelser. Som medlem får utsiktspunkter till Vasa stads museer och möjlighet att planera aktiviteter riktade till unga. Du lär dig om kulturellt kapital och får se saker från ett nytt perspektiv!

Som medlem får du:

  • till dem som tillhör dig
  • gratis besök på Vasa stads museer
  • delta i konstnärsmöten
  • planera ungdomsevenemang
  • erfarenhet av att organisera kulturevenemang
  • intyg om godkännande

Möten anordnas ungefär varje månad på olika museer i Vasa. Schema är flexibel.

Nästa möte hålls på fredagen den 28 oktober 2022 kl 15-17 på Kuntsi museum för modern konst. Anmälan museoinfo@vaasa.fi
Nästa träffar arrangeras alltid tillsammans.

Nästa möte får vi lära känna utställningen  gjord av Årets Unga Konstnär 2022: Emma Jääskeläinen och utställningen Forever Young av Kristian Krokfors, som var den allra första Årets unga Konstnär (1984).