Uppehållstillstånd och medborgarskap

Utlänningar måste ha ett uppehållstillstånd om de vistas i Finland i över tre månader. Undantag är medborgare i de nordiska länderna, EU- och EES-länderna.

Det första uppehållstillståndet ska man ansöka om personligen vid en finländsk beskickning i sitt hemland.

Mera information finns på Migrationsverkets webbplats.

Lokalt kan du besöka

Migris servicepunkt i Vasa

Adress: Korsholmsesplanaden 45, 65100 Vaasa

Öppet: må–ons och fre kl. 8–16.15.

Medborgarskap:

Du kan få finskt medborgarskap

 • om du har en förälder som är finsk medborgare,
 • genom ansökan eller anmälan om medborgarskap.

I vissa undantagsfall kan man dessutom få medborgarskap på grundval av att man är född i Finland.

Du kan få finskt medborgarskap genom medborgarskapsanmälan (kansalaisuusilmoitus) om du är

 • en före detta finska medborgare
 • utlänning och din far är finsk medborgare,
 • 18–22 år och har bott i Finland i flera år
 • 12–17 år och adoptivbarn till en finsk medborgare
 • medborgare i ett nordiskt land och har varit bosatt i Finland de senaste fem åren

Du kan ansöka om finskt medborgarskap när du :

 • har fyllt 18 år,
 • har bott permanent i Finland i tillräckligt många år,
 • har nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska eller motsvarande kunskaper i finskt eller finlandssvenskt teckenspråk
 • din identitet är tillförlitligt utredd.

Det finns också andra villkor; till exempel måste du kunna visa hur du försörjer dig.

Finland godkänner flerfaldigt medborgarskap, d.v.s. att du utöver ditt finska medborgarskap även har medborgarskap i ett annat land.

 

Migrationsverket ger råd i frågor som rör medborgarskap:

 • Telefon 0295 419 626 tisdag, onsdag och fredag kl. 10.00–11.00

Du kan läsa mera om medborgarskap på migris sidor

Tilläggsinformation om medborgarskap och uppehållstillstånd kan fås lokat från migris servicepunkt eller Welcome office