Ungdomsgården Kultsa 

Rådhusgatan 30 (1. vån.) 

Öppet för 13–18-åringar 

Må kl. 15.00–21.00 

On kl. 16.00–21.00

To kl. 16.00–21.00

Fr kl. 16.00–22.00 

Café Kultsa

Rådhusgatan 30, Vasa

Öppet för under 29 åringar

Ti kl. 12.00–16.00

On kl. 13.30–20.30

To kl. 13.30–20.30

Lö kl. 16.00–20.30

Ungdomsgården Ristikka

Fräsargatan 2, Vasa

Öppet för 13–18-åringar

To kl. 17.00–20.30 

Lö kl. 16.00–21.30  

Stängt lördagen den 21.10. under utfärden till Molnträsket.

Ungdomsgården Sumppu

Bollgatan 17, Vasa

Öppet för 13–18-åringar

Må kl. 16.00–19.30

To kl. 16.00–19.30

Fr kl. 16.00–21.30

Lö kl. 16.00–21.30

Träffpunkt Huudi

Mannerheimvägen 41, Vasa Öppet för 13–18-åringar

On kl. 16.00–21.00

Fr kl. 16.00–22.00

Skejthallen

Axel Mörnevägen, Vasa

Öppet för elever i årskurserna 1–6

Må kl. 14.00–17.00

Ti kl. 14.00–17.00

On kl. 14.00–18.00

To kl. 14.00–18.00

(endast för flickor)

Fr kl. 14.00–17.00

Öppet för elever i årskurserna 7–9 och äldre

Må kl. 17.00–21.00

Ti kl. 17.00–21.00

(endast BMX-cyklister)

On kl. 18.00–21.00

To kl. 18.00–21.00

Fr kl. 17.00–21.00