I Finland har ungdomars läskunnighet rasat samtidigt som tiden befolkningen använder på att läsa har halverats. Detta leder exempelvis till en större risk för att bli socialt utslagen. Läsande har många positiva effekter för individen såväl som för samhället. Utan läsande blir också vår berättelse kort. Därför vill Barn- och ungdomsstiftelsen utmana hela Finland till att stanna upp och läsa i en timme på FN:s internationella läskunnighetsdag, söndagen den 8.9. kl. 19.

“Det var en gång ett land vars befolkning slutade läsa. Så var sagan slut.”

Vem som helst kan delta i Read Hour -kampanjen, var som helst.  På Read Hour kampanj sidan får man tips hur deltaga! Att läsa är ett sätt, hittar du inte passligt att läsa hemma så finns det säkert på biblioteket !