Du har rätt att påverka- enkät 2019

I år firas 30-årsjubileum för FN:s konvention om barnets rättigheter. Vasa stads Ungdomsservice och TaiKon (grundläggande konstundervisning) ville uppmärksamma feståret med en enkät för unga i Vasa var barn och ungdomar fick svara hur de  vill påverka tex sin skola eller i näromgivningen.

Svaren visasdest i samband med evenemanget Valo-Ljus på dagen för barnets rättigheter 20.11.2019.

Du kan ladda ner svaren i pdf-format här!