Ristikka

Ungdomsgård Ristikka finns i Korsnäståget i samma byggnad med hälsostationen . Du kan träffa kompisar på Ristikka eller deltaga i vår ledda verksamhet. På Ristikka ordnas olika evenemang för unga enligt önskemål!