Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete är riktat åt 15-29 – åriga Vasabor.

Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder den unga en trygg och pålitlig vuxenkontakt. Tjänsten är frivillig och baserar sig på den ungas egna önskemål och mål. Den unga för individuellt stöd och handledning, vars mål är att hjälpa honom eller henne framåt i livet. Den unga får kunskap och mod att sköta sina ärenden och till att hitta rätt sorts service.

Uppsökande ungdomsarbete kan hjälpa den unga ifall han eller hon

  • Behöver stöd för att planera framtiden
  • Behöver vetskap om olika studiemöjligheter
  • Söker arbetsplats eller arbetsprövningsplats
  • Behöver hjälp med saker som berör boende och ekonomi
  • Inte vet vad hon/han vill och vill fundera på olika alternativ eller möjligheter
  • Funderar på saker som berör den mentala hälsan eller droger
  • Tänker avbryta sina studier
  • Har avbrutit sin militär- eller civiltjänstgöring

 

Utgångspunkten i arbetet är målen som den unga själv satt. Tjänsten är avgiftsfri och konfidentiell. Man behöver ingen remiss, utan vem som helst kan kontakta oss, efter att ha pratat med den unga,  ifall man är orolig.

Vi söker tillsammans med den unga passlig service och vi hjälps åt att sköta ärenden. Vi går vid den ungas sida så länge det är nödvändigt.

 

 

Vasa stads uppsökande ungdomsarbete

Dejourtelefon: 040-4802895 , etsivatyo@vaasa.fi

Besöksadress: Rådhusgatan 30 30, andra våningen, 65100 Vasa

@vaasan_etsivat    

 

Mera information om uppsökande ungdomsarbete :

http://entit.fi/https://

www.tpy.fi/etsivan-nuorisotyon-osaamiskeskus/nuorelle/

 

[instagram-feed]