Vasa stads ungdomsfullmäktige

Ungdomarnas delaktighet och påverkningsmöjligheter

Vasa ungdomsfullmäktige för vidare alla vasaungdomarnas ärenden!

Ungdomsfullmäktige:

  • Består av 13-20 åriga vasaungdomar
  • Tar initiativ till ärenden som berör unga och för vidare ungas idéer och initiativ till stadens tjänstemän och beslutsfattare
  • Arrangerar verksamhet som ungdomarna tycker om

Du kan följa med ungdomsfullmäktigen lätt på bloggen youngvaasa, där hittar du protokollen  och en initiativlåda lätt!

Under verksamhetsperioden 2023-2024 är  Aaro Helo.

Vasa ungdomsfullmäktige leds och samordnas av koordinatorn för ungdomsärenden ari Kupari

Kontakt:

Koordinator:  ari.kupari@vaasa.fi

[instagram-feed]