EU:n kansalaisena

Suomalainen on paitsi Suomen, myös EU:n kansalainen. Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on koottu EU-kansalaisen keskeiset oikeudet, jotka täydentävät kansallisia oikeuksia. EU:n kansalaisia on yhteensä yli puoli miljardia.

Euroopan unionin kansalaisella on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti kaikkien jäsenmaiden alueilla kokematta syrjintää. Hän saa asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleihin ja myös äänestää niissä. Hänellä on oikeus saada diplomaatti- ja konsuliapua myös muiden kuin oman jäsenmaan viranomaisilta EU:n ulkopuolisissa maissa, mikäli kyseisessä maassa ei ole oman maan edustustoa tai lähetystöä. Hän voi myös vedota Euroopan parlamenttiin tai kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen sekä kirjoittaa EU:n toimielimille. Vastaus tulee saada valitsemallaan unionin virallisella kielellä.

EU:n kansalainen saa opiskella, työskennellä, harjoittaa ammattia tai perustaa yrityksiä kaikissa jäsenmaissa. Näissä tapauksissa hänen ei tarvitse miettiä työlupia tai viisumia. Hän voi myös etsiä töitä toisesta jäsenmaasta kolmen kuukauden ajan ilman, että menettää kotimaansa työttömyysetuudet. Eläkkeelle toiseen EU-maahan siirryttäessä kansalaisella on oikeus saada lakisääteinen eläke uuteen asuinmaahansa. Hän on myös tietyin varauksin oikeutettu korvauksiin toisessa jäsenmaassa saadusta sairaalahoidosta.

EU:n kansalaisilla on punakantinen passi. Junaliikenteessä passia ei tarvitse esittää EU:n sisäisiä maarajoja ylittäessä. Tarkastuksia tehdään vain uusissa jäsenmaissa, Irlannissa ja Iso-Britanniassa.

Euroopan unionin sivuilta löytyy paljon tietoa!

[instagram-feed]