Opintojen rahoitus

Suomessa opiskelu on pääosin maksutonta. Tällä taataan se, että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua riippumatta esimerkiksi perheen varallisuustasosta. Yhteiskunta myös tukee opintoja.

Opiskelijan tärkein tulonlähde on opintotuki, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Sitä voi saada 17 ikävuodesta eteenpäin ammatilliseen ja lukiokoulutukseen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin, jotka ovat päätoimisia ja kestävät vähintään kaksi kuukautta.

Monet opiskelijat rahoittavat opintojaan myös työskentelemällä opiskelun ohella. Se onkin hyvä tapa tienata hieman lisää ja saada samalla tuntumaa ja suhteita työelämään. Se saattaa kuitenkin hidastaa opintoja ja olla pidemmän päälle raskasta. Sopivan työ- ja opiskelutahdin löytäminen on tärkeää: myös ystäville ja levolle on oltava aikaa.

Työskentely opintojen ohella vaikuttaa opintotukeen alentavasti. Kela neuvoo, kuinka paljon saat tienata ilman että tuet vähenevät. Jos tukia on maksettu liikaa, Kela voi periä ne takaisin. Mikäli havaitset tulorajojen ylittyvän, ota yhteyttä Kelaan. Tukien vapaaehtoinen palauttaminen on takaisinperintää edullisempaa ja tällöin tuet säilyvät myöhempää käyttöä varten.

Opintoja voi rahoittaa myös apurahoilla tai stipendeillä. Niitä myöntävät erilaiset järjestöt ja säätiöt ja niitä voi hakea esimerkiksi ulkomailla opiskelua, päättötyötä tai jatko-opintoja varten. Osa apurahoista on kohdennettu tietyille erityisryhmille, kuten ruotsinkielisille tai tietyn alan opiskelijoille. Ohjeita hakemiseen saa suoraan apurahaa myöntävältä taholta. Säätiöpalvelun sivuilla kannattaa vierailla kun etsii apurahoja.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

  • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • vähintään 25-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Omaehtoista opiskelua ei voida tukea työttömyysetuudella, jos irtisanoudut työsuhteestasi vain aloittaaksesi omaehtoiset opinnot! Lisätietoja löydät Te-toimiston sivuilta!

Aikuiskoulutustuki

Työllisyysrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä.

Voit saada täysimääräistä aikuiskoulutustukea, jos olet omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, olet työ- tai virkasuhteessa ja

  • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
  • olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
  • jäät palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja
  • saat opintovapaan aikana sivutuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa ja
  • et saa opiskeluun muuta tukea.

Opiskelun tulee tukiaikana olla päätoimista, ja sinun pitää olla tukiaikana läsnä oleva opiskelija oppilaitoksessa. Lisätietoja saat työllistämisrahaston sivuilta

[instagram-feed]