Työsuhde

Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä, työ tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena ja työstä maksetaan palkkaa. Työsuhteelle on määritelty vähimmäisehdot, jotka perustuvat lakeihin ja työehtosopimuksiin. Lisäksi molemmilla osapuolilla, niin työnantajalla kuin työntekijälläkin, on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä työsuhteen aikana että sen päättyessä.

Työsopimus:

Sopimus kannattaa laatia aina kirjallisesti, mutta myös suullinen sopimus on pitävä. Joskus työtä edeltää enintään neljän kuukauden mittainen koeaika, mutta mikäli työn kesto on alle kahdeksan kuukautta, koeaika saa olla enintään puolet siitä. Koeajan aikana sopimus voidaan purkaa asiallisista syistä kumman tahansa osapuolen tahdosta. Työsopimuksessa sovitaan kaikista keskeisistä asioista kuten palkasta , työnkestosta ja työntekopaikasta.

Palkka:

Työntekijällä on oikeus työstä maksettavaan vastikkeeseen, ja palkanmaksuvelvollisuus on työnantajan päävelvoite. Työstä on maksettava alalle tavanomaisena pidettävää ja työn vaativuuteen nähden kohtuullista palkkaa sovittuna palkanmaksupäivänä, ja työntekijän tulee saada palkkalaskelma.

Työtodistus:

Työntekijällä on oikeus saada  työnantajaltaan kirjallinen työtodistus, kun työsuhde päättyy. Ilman työtodistusta et voi kirjata työkokemustasi ansioluetteloon !

 

[instagram-feed]