Arbetsförhållandet

Arbetsförhållandet föds då arbetsgivaren och arbetstagaren ingår arbetsavtal.

Arbetsavtal:

Arbetsavtalet bör alltid göras skriftligt. Ibland föregås arbetet av en prövotid som är högst fyra månader lång, men ifall arbetet varar i mindre än åtta månader får prövotiden vara högst hälften av hela anställningens längd. Under prövotiden kan avtalet hävas på skäliga grunder av vilken dera av parterna.

Lön:

För utfört arbete ska en skälig ersättning fås.  Lönerna bestäms oftast i branschens arbetskollektivavtal eller enligt arbetsavtalslagens paragraf om allmänt bindande arbetskollektivavtal. Om branschen saknar kollektivavtal bestäms arbetstagarens lön enligt det som överenskommits i arbetsavtalet. Om man inte kommit överens om lönen då arbetsavtalet ingicks ska arbetstagaren enligt arbetsavtalslagen betalas en sedvanlig och rimlig lön för sitt arbete.

Arbetsintyg:

När anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt att på begäran få ett skriftligt arbetsintyg av arbetsgivaren. Vilka uppgifter som arbetsgivaren får uppge i arbetsintyget bestäms i arbetsavtalslagen.

Mera om arbetsförhållanden kan du läsa på työsuojelu.fi sidan

(Källor: tyosuojelu.fi och ungdomsliv.fi)

[instagram-feed]