Ungas rättigheter och skyldigheter

I finska grundlagens kapitel två definieras medborgarnas grundrättigheter. Grundrättigheterna gäller alla oberoende ålder. Endast valdeltagarrättigheten gäller inte medborgare under 18 år. Enligt grundlagen så måste alla barn också behandlas lika och ges möjlighet att vara delaktiga i sitt liv enligt sin utveckling. Barnens rättigheter globalt finns i FN:s barnkonventionen som tryggar barnens rättigheter runt om i världen. Finland undertecknade den 1991.

I Finland övervakar barnombudsmannen barnens och ungdomarnas rättigheter och intressen. Ombudsmannens uppgift är att se till att barnens och ungdomarnas välfärd och rättigheter förverkligas och agera som förmedlare mellan barnen och beslutsfattarna.

Du kan läsa mera om rättigheter och skyldigheter här 

 

Källa: MLL och FN

[instagram-feed]