Fältistyö

Fältistyö gör mobilt ungdomsarbete i Vasa.  Arbetet görs  bland annat  i skolor, på ungdomsgårdar,  på evenemang riktade till unga och ute på stan. Man känner igen oss på de blå jackorna, på vilka det står ungdomsledare. Mera information om Fältistyö hittar du här.

Kontakt:

Fältistyö   tfn 0405211351