ARBETSLIV

Arbetet är en stor del av livet. Många börjar jobba redan under studietiden. Det är nyttigt eftersom du inte bara får pengar utan även värdefull arbetslivserfarenhet. De unga arbetstagaren skyddas i  lagen om unga arbetstagare .  Syftet med lagen är att skydda unga arbetstagare mot alltför stor arbetsbelastning

Att arbeta som mindreårig

En 15-åring får ingå ett arbetsavtal om heltidsjobb och arbetstiden kan vara den samma som för myndiga personer. Villkoret är att läroplikten är avklarad.

En 14-åring eller en ungdom som fyller 14 år samma kalenderår får arbeta tillfälligt eller högst hälften av skolans lov. Arbetet ska vara lätt och får inte äventyra den ungas hälsa och utveckling. Arbetsdagen får vara högst 7 timmar lång. Övertid eller arbete nattetid är inte tillåtet.

Under 14-åringar får inte anställas. I den här åldern är det ändå möjligt att tjäna fickpengar till exempel genom att klippa gräsmattan eller rasta hundar. En person under 14 år får tillfälligt uppträda och bistå i konst- och kulturföreställningar och liknande evenemang med regionförvaltningsmyndighetens undantagstillstånd.

En person under 18 år får inte utföra särskilt skadligt arbete. Skadligt arbete är till exempel sådant som orsakar orimlig belastning eller innehåller stort ansvar för egen eller annans säkerhet. Om den unga arbetar under övervakning av en yrkeskunnig person och arbetet hänger ihop med den ungas utbildning är det möjligt att utföra en del särskilt skadliga arbeten. Sådana är till exempel behandling och transport av avlidna samt slakteriarbete.

Innan arbetsförhållandet börjar lönar det sig att bekanta sig med arbetsskyddsmyndighetens sidor. Där får den anställda råd om allt från hur arbetsförhållandet knyts till hur det avslutas, om arbetsplatsens arbetsskyddsverksamhet, yrkessjukdomar och om andra viktiga beaktansvärda saker. Dessutom ger sidorna råd hur man ska agera i problemsituationer. Läs mera på Arbetarskyddförvaltningens webbtjänst.

Exempel på arbeten som är lämpliga för personer under 14 år hittar du på Finlex.

Mycket information åt den unga arbetstagaren ger Arbetarskyddförvaltningens webbtjänst.

(källa ungdomsliv.fi)

[instagram-feed]