Verktyg för studier

Studieförmåga kan likaställas med studerandes arbetsförmåga. God studieförmåga bidrar till att studierna framskrider och hur din egen ork. Studieförmågan påverkas av studerandes egna resurser och studiefärdigheter, samt studiemiljön och undervisningen.

Vi lär oss all olika va har våra studietekniker våra styrkor och svagheter när det gäller studier.

Det finns många olika sätt att få stöd till studier. Utbildningarnas egna elev och studentvård erbjuder hjälp och stöd, men det finns också möjligheter att få hjälp och stöd utanför skolan  för inlärning.

I Vasa finns Datero som erbjuder som arbetar med IKT (information- och kommunikationsteknik) för personer med särskilda behov. Här kan man få information om specialpedagogiska dataprogram och appar, tekniska läs- och skrivhjälpmedel och specialpedagogiska metoder. Tjänsterna är ämnade för alla åldersgrupper.

Datero har projektet Smarta verktyg vars syfte är att hitta de datatekniska lösningar som passar just personer med skriv och lässvårigheter.  De här tjänsterna är kostnadsfria och kräver ingen remiss ämnade för personer över 18 år.

På dessa sidor hittar man verktyg och stöd till läsning och skrivning:

Läsverktyg

Läsverktyg gratis 

Myndigheter för delaktiget här hittar man en massa appar som är både skrivverktyg och läsverktyg

Dyslexi.fi gör testet eller läs mera om dyslexi

[instagram-feed]