EU-medborgarskap

En finländare är inte bara medborgare i Finland utan även i Europeiska Unionen. I Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter har samlats EU-medborgarens centrala rättigheter som kompletterar de nationella rättigheterna. EU-medborgarna är sammanlagt över en halv miljard till antalet.

En medborgare i Europeiska unionen har rätt att fritt röra sig och vistas i alla medlemsländer utan att uppleva diskriminering. Medborgaren kan ställa upp i Europaparlamentets val och även rösta i valet. Medborgaren har rätt att få diplomat- och konsulathjälp av andra än det egna medlemslandets myndigheter i länder utanför EU, ifall landet ifråga saknar hemlandets ambassad. Medborgaren kan även vädja till Europaparlamentet eller vända sig till Europas rättsombudsman och skriva till EU:s organ. Svaret bör fås på valfritt officiellt unionsspråk.

En EU-medborgare får studera, arbeta, utföra sitt yrke eller grunda ett företag i alla medlemsländer. I dessa fall behöver medborgaren inte fundera på arbetstillstånd eller visum. Medborgaren kan även söka jobb i ett annat medlemsland i tre månaders tid utan att förlora hemlandets arbetslöshetsförmåner.

 

Läs mera om Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna på Europeiska unionens officiella tidning och Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Medborgarens rättigheter i EU hittar du på Europeiska kommissionens sidor.

[instagram-feed]