Munhälsa

Det är viktigt att regelbundet sköta om munnens hälsa. Tänderna tvättas morgon och kväll, tandmellanrummen rengörs med tandtråd och munvatten fräschar upp och håller munnen ren. Sockerhaltiga drycker används med måtta. Tandsten och karies, alltså hål i tänderna, kan förebyggas med vård varje dag. Att inte sköta om sina tänder har negativa följder även för den allmänna hälsan.

Skoleleverna får regelbundet kallelse till tandläkarkontroll. Studenthälsovården har hand om de studerandes munhälsa. Det lönar sig att gå på alla kontroller eftersom de är tänkta att förebygga kommande problem och att fixa till existerande problem. Det är även möjligt att uppsöka kommunal eller privat tandläkare.

I Vasa ingår i bastandvården  granskning av munområdet och behövliga förebyggande och reparerande vårdåtgärder

[instagram-feed]