Lokala social och hälsovårdstjänster

Då du behöver råd och handledning står dessa personer och tjänster till ditt förfogande– konfidentiellt.

Hälsostationer: Genom hälsostationsservicen kan du få till exempel sjukledighetsintyg i förkylnings- och magsjukdomsfall, mäta blodtrycket, få livsstilsråd.

Skolhälsovårdare: Skolhälsovården är avsedd för grundskolbarn och deras familjer. Den är lagstadgad och avgiftsfri verksamhet inom primärhälsovården som främjar hälsan. Verksamheten är konfidentiell.

Studerandehälsovård : Studerandehälsovården har till uppgift att svara för hälsovårdsservicen i Vasa för studerande vid Vasas yrkeshögskolor, läroanstalter på andra stadiet, gymnasier och folkakademier oberoende av hemort.

SHVS Studerandes Hälsovårdsstiftelse: är sakkunnig inom studenthälsovården och producerar långvarig hälsonytta för högskolestuderande genom sina välriktade lågtröskeltjänster. Studenthälsovårdsarbetet består av servicehelheterna allmän hälsa, oral hälsa och mental hälsa samt av allmänt hälsofrämjande och främjande av samhällshälsan. Målet är att upprätthålla och förbättra studerandenas välbefinnande och studieförmåga.

Ungdomsstationen Klaara:  Vid Klaara kan ungdomar i åldern 13-24 år samtala konfidentiellt med yrkespersoner inom social- och hälsovården om saker som de går och funderar på.

Vuxensocialarbete stöder unga klienter, klienter i arbetsför ålder samt klienter som behöver särskilt stöd i ärenden som berör livshantering, arbete, utkomst och studier. De ger också  handledning och rådgivning.

 

Du hittar också en hel del tjänster på nätet 

[instagram-feed]