Psykisk hälsa

Världshälsoorganisationen WHO (2013) beskriver psykisk hälsa som ett tillstånd där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar, samt kan engagera sig i arbete och samhället.

Kompetens i psykisk hälsa är lönsamt och berikande!

 Psykisk hälsa är ett begrepp som ibland kan vara svårt att förstå. Psykisk hälsa är emellertid ett lika enkelt begrepp som hälsa. Vi har alla en kropp och ett psyke och att vårda dem båda är viktigt för att vi ska må bra!

Ett hälsosamt liv och en god självkänsla främjar den mentala hälsan. Goda förhållanden, förmågan att tala om saker som tynger, intressanta fritidsintressen och att kunna anpassa sig till nya situationer är skyddsmekanismer som stöder den mentala hälsan och ger livsglädje

Vi är alla oroliga eller nedstämda ibland. Det är inte alltid kul och ibland känns det som om man drunknar under sakernas tyngd. Dessa känslor är en del av våra liv. Det finns många olika sätt för att upprätthålla ett gott humör och att klara sig genom nedstämdheten.  Om depressionen och känslan av oro ändå förlängs och det känns som om du inte klarar av dem så är det skäl att närmare reda ut vad känslorna beror på. Förbli inte ensam – det finns hjälp.

Mentala störningar begränsar den vardagliga funktionsförmågan. Som värst kan de stänga in människan i sitt hem och utanför sociala förhållanden. Mentala störningar är till exempel ångestsyndrom, ätstörningar och affektiva störningar. Problemen uppstår oftast under en längre tid och de kan ha olika händelser i bakgrunden: förlust av en närstående, stress över prestationer eller utseendet, mobbning, en känsla av otrygghet, andra otäcka upplevelser eller hälsoproblem.

Läs mera om psyksik hälsa på PSYKISK HÄLSA FINLAND R.F:s sidor

Mera om psykisk hälsa kan du läsa om på psykportenförunga !

(Källa :ungdomsliv.fi)

[instagram-feed]