Stöd från FPA

En del av stöden kommer automatiskt och en del baseras på behovsbedömning. Till exempel barnbidrag betalas ut automatiskt till minderåriga barn efter att man ansökt om stödet, men utkomststöd beviljas endast om det konstateras att den sökandes egna förmögenheter inte räcker till dagliga utgifter. Utkomststöd beviljats av FPA kan du få endast när man redan har ansökt om alla andra möjliga stöd.

För boendekostnader kan du få hjälp via FPA. Det som påverkar om du får stöd är bland annat antalet personer som bor i bostaden, inkomster, utgifter, egendom och storleken på bostaden. Bostadsbidrag kan man få om man har små inkomster, är arbetslös, pensionär, studerande eller värnpliktig.

När du har fått och mottagit en studieplats och du planerar att studera på heltid kan du få studiestöd. Finansiellt stöd för studier garanterar alla en möjlighet att få utbildning oberoende av familjens bakgrund eller tillgångar. Observera att det tillkommit förändringar i studiestödet från 1.8.2017.

Heltidsstuderande har oftast rätt till studiestöd, allmänna bostadsbidrag och statsgaranti för studielån. Som arbetande vuxenstuderande kan du söka t.ex. vuxenutbildningsstöd. Många stiftelser och föreningar stöder också utbildning i form av bidrag och stipendier. Arbetslösa kan i vissa fall studera med arbetsmarknadsstöd. För detta alternativ bör du kontakta din egen TE-byrå.

Som arbetslös bör du ta snabbt reda på vilka stöd du är berättigad till. En förutsättning för att få arbetslöshetsförmån är att den arbetslösa är tillgänglig på arbetsmörknaden och tar emot erbjudna jobb. Arbetslöshetsförmån söker man genast efter att man anmält sig som arbetssökande till TE-byrån. De olika stöden man kan få är arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning. FPA hjälper att reda ut vilken stödform du har rätt till.

Den sista formen av inkomststöd du kan få är utkomststöd. Stödet kan fås i regel en månad i gången och den summan som utbetalas är de utgifter som överstiger sökandes inkomst och tillgångar. Stödet är menat som tillsvidare och för att förbättra möjligheterna hos de som i samhället är i den svagaste ställningen. Utkomststöd ansöks via FPA. Det grundläggande utkomststödet kan sökas via FPA:s webbtjänst eller en pappersblankett. Också tillhörande bilagor kan skickas elektroniskt eller som pappersversion. Stödet är också möjligt att sökas muntligt. FPA behandlar ansökningar inom 7 vardagar om de inte behöver tilläggsinformation eller bilagor. Kontrollera att du har alla bilagor redan när du ansöker! Om FPA bedömer din ansökan som brådskande, kan stödet utbetalas samma dag eller följande vardag som ansökan har kommit.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd ansöks via kommunen. Via Vasa stads socialservice kan du ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd till speciella utgifter som inte grundläggande utkomststödet täcker. Först bör du ändå ansöka om grundläggande utkomststöd från FPA för att kunna söka kompletterande utkomststöd!

Bekanta dig med FBA:s stöd här 

[instagram-feed]