Muutto ulkomaille

Maiden väliset sopimukset sääntelevät muuttamista ulkomaille. Pohjoismaiden kansalaiset saavat liikkua vapaasti passitta ja mennä toiseen Pohjoismaahan töihin. Myös muihin Euroopan Unionin jäsenmaihin voi vapaasti muuttaa asumaan, opiskelemaan ja tekemään töitä. Toisessa EU-maassa työskentelevä suomalainen nauttii samoista oikeuksista kuin paikallinenkin väestö. Häntä koskevat myös samat velvollisuudet.

Mikäli muuttaa Pohjoismaiden ja EU:n ulkopuolisiin maihin, tarvitaan yleensä viranomaisluvat opiskeluun, oleskeluun ja työntekoon.

Ulkomailla asuva suomalainen maksaa veroa vain yhteen maahan. Verotus ja sosiaaliturva ovat sidoksissa työpaikkaan, työsuhteeseen ja oleskeluun. Sosiaaliturvaan vaikuttaa se, onko kyse lyhytaikaisesta, yleensä alle vuoden mittaisesta, vai vakinaisesta muutosta ulkomaille, sekä se, mihin maahan muutetaan.

Kun suomalainen muuttaa ulkomaille yli kolmeksi kuukaudeksi, hänen on tehtävä muuttoilmoitus maistraattiin Suomessa tai paikalliseen Suomen edustustoon. Ilmoitus tehdään myös palatessa kotimaahan sekä muutettaessa ulkomailla osoitteesta toiseen.

Myös Kela tarvitsee tiedon muutosta ulkomaille. Oleskelun kesto ratkaisee, millainen oikeus Suomen sosiaaliturvaan muuttajalla on. Kela tarvitsee tiedon myös paluusta Suomeen, ulkomailla tehtävän työn, opintojen tai tutkimuksen alkamisesta ja päättymisestä sekä pääsystä oleskelumaan sosiaaliturvan piiriin.

Ulkomaille muutto on iso muutos elämässä. Uusi koti uudessa maassa uusine ihmisineen ympärillä vaatii aluksi totuttelemista. Mitä enemmän paikallinen kulttuuri poikkeaa Suomessa totutusta, sen haastavampaa uusien tapojen omaksuminen yleensä on. Kohdemaasta kannattaakin ottaa selvää jo hyvissä ajoin ennen muuttoa.

Käy läpi Kelan ohjeet ulkomaille muuttajalle !

Suomi.fi -palvelusta saat lisätietoa ulkomaille muuttamisesta.

Haloo Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on helpottaa liikkuvuutta Pohjoismaissa. Vieraile Norden -nettisivujen Haloo Pohjola -osiossa.

[instagram-feed]