Jokamiehenoikeudet

Suomalainen jokamiehenoikeus on laajuudessaan ainutlaatuinen koko maailmassa, ja se koskee jokaista Suomessa oleskelevaa. Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan mahdollisuutta käyttää luontoa maksutta ja ilman erillistä lupaa riippumatta siitä, kuka on alueen omistaja. Luonnossa saa liikkua jalan, hiihtäen, ratsailla tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla. Myös peltoja, niittyjä ja istutuksia tulee välttää, jotta ne eivät vahingoitu. Talvella pellon saa ylittää. (lähde:nuorten elämää.fi)

Jokamiehen oikeudet pähkinänkuoressa:

Saat

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)
 • oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • onkia ja pilkkiä
 • kulkea vesistössä ja jäällä

Et saa

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
 • häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa puita
 • ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
 • häiritä kotirauhaa
 • roskata
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

Jokamiehen oikeudet: www.ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet

(Lähde:  www.ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet)

[instagram-feed]