Töihin tai opiskelemaan ulkomaille

Kansainväliset työkokemus ja opiskelukokemus  ovat  hyödyksi, koska kielitaito paranee, suhdeverkosto laajenee ja toimiminen toisessa kulttuurissa opettaa itsenäisyyttä.

Töihin:

Suomen kansalainen voi työskennellä toisessa Euroopan talousalueen (ETA) maassa samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin oman maan kansalaiset. ETA-maiden EURES on eurooppalainen työnvälitysverkosto, johon myös Suomen työ- ja elinkeinohallinto kuuluu. EURES auttaa työnhakijoiden liikkumista ETA-maissa. ETA-maiden ulkopuolelle lähtijöiden tulee itse selvittää vaadittavat työlupavaatimukset ja -menettelyt. Lisätietoja antavat eri maiden edustustot.

Ulkomaille lähtiessä kannattaa ottaa huomioon oma kielitaito ja oman alan työllisyystilanne kohdemaassa. Kyky sopeutua toisenlaiseen kulttuuriin ja uuteen maahan on tärkeää. Lisäksi tulee ottaa selvää kohdemaan verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmistä. Huolellisella suunnittelulla ja tarpeeksi tietoa hankkimalla lähtö ulkomaille helpottuu.

Tutustu TE-palveluiden Maastamuuttajan muistilistaan. Kysymyksiä ja vastauksia ulkomaille lähdöstä löydät myös TE-palveluiden nettisivuilta.

Paljon hyödyllistä tietoa eri maista löydät myös ulkoasiainministeriön nettisivuilta.

Ulkoasiainministeriön nettisivuilta löydät esimerkiksi Suomen kansalaisen viisumi ja oleskelulupa -osion.

Opiskelemaan: 

Monilla oppilaitoksilla ja korkeakouluilla  on omat vaihto-ohjelmansa ja  koulutusohjelmat jotka kannustavat opiskelijoita opintoihin ulkomailla.

Myös kokonaisen tutkinnon voi suorittaa ulkomailla. Tämä vaatii aktiivisuutta ja perehtymistä asiaan jopa vuosia ennen suunniteltua lähtöä. Sopivan oppilaitoksen ja opiskelupaikan, asunnon ja rahoituksen tulee olla järjestyksessä hyvissä ajoin. Ennen lähtöä kannattaa myös selvittää, onko tutkintosi vastaavuus sama Suomessa.

Opiskelu ulkomailla saattaa yllättää kustannuksillaan. Lukukausimaksut vaihtelevat maittain ja esimerkiksi kirjaston käytön ilmaisuus ei ole kaikkialla itsestäänselvyys. Toisinaan maksuja peritään myös tenttiin osallistumisesta. Kaikki nämä kannattaa selvittää ennen matkalle lähtöä.

Jotkut maat vaativat ulkomaisilta opiskelijoilta oleskeluluvan. Sen saa paikallisilta viranomaisilta. Kannattaa myös selvittää, tarvitseeko kohdemaahan hankkia viisumia. Se hankitaan ennen lähtöä kohdemaan Suomen lähetystöltä tai konsulaatista.

Lähtisinkö maailmalle? Nuorten kokemuksia voi lukea Maailmalle.net -nettipalvelun Kokemuksia maailmalta -osiosta.

Opiskelusta ulkomailla voit lukea Maailmalle.net -nettipalvelun Opiskelu -osiosta.

Miten Kelan tuet menee, kun opiskelet ulkomailla? Tarkista Kelan Jos opiskelet ulkomailla -osiosta.

Ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta Suomessa voit lukea Opetushallituksen nettisivuilta.

Lisätietoa Suomen kansalaisen viisumista ja oleskeluluvasta löydät Ulkoasiainministeriön nettisivuilta.

CIMOn video opiskelusta ulkomailla:

[instagram-feed]