Arbeta eller studera utomlands

Internationell arbets eller studieerfarenhet är ofta till nytta. Språkkunskaperna blir bättre, du får fler kontakter och du lär dig självständighet av att vara i en främmande kultur.

Arbeta utomlands:

En finländsk medborgare kan arbeta i ett annat ETA-land med samma rättigheter och skyldigheter som landets egna medborgare. Utanför ETA-länderna krävs oftast arbetstillstånd.

När  du åker utomlands bör du beakta dina språkkunskaper och din sektors arbetssituation i landet du åker till. Förmågan att anpassa sig till en annan kultur och ett nytt land är viktig. Dessutom bör du ta reda på om landets beskattnings- och socialskyddssystem. En noggrann planering och tillräcklig information gör det enklare för dig att resa utomlands.

Mera information om att jobba utomlands ger TE-tjänster. Läs mera på delen Utomlands och delen Frågor och svar.

Ta hand om skatteärendena innan du åker utomlands, information finns på Skatteförvaltningens sidan.

Läs mera om resande på utrikesministeriets sidor. Du kan också hitta information om finländska medborgares visum och uppehållstillstånd på utrikesministeriets sidan.

Nordjobb erbjuder sommarjobb för nordbor

Studera:

Många läroverk har egna utbytesprogram och många utbildningsprogram på högskolorna uppmuntrar till utlandsstudier. Du kan även utföra en hel examen utomlands. Detta kräver att du är aktiv och sätter dig in i saken till och med flera år innan du planerar åka. Du måste hitta en lämplig skola och studieplats, bostad och finansiering i god tid. Innan avresan ska du också kolla om din examen har samma motsvarighet i Finland.

Kostnaderna för utlandsstudierna kan överraska. Terminsavgifterna varierar från land till land och det är inte alltid självklart att biblioteket är gratis. Ibland uppbärs även kostnader för att delta i tentamen. Allt detta borde du ta reda på innan du åker.

En del länder kräver att utländska studerande har uppehållstillstånd. Det får du av lokala myndigheter. Kontrollera också om du behöver skaffa ett visum. Det skaffar du innan avresa från landets ambassad eller konsulat i Finland.

Ska jag resa utomlands? Mera information:

Maailmalle.net

Studiestödet utomlands:

Fpa.fi

Erkännande av utländska examina i Finland:

Oph.fi

Om finländska medborgares visum och uppehållstillstånd:

Utrikesministeriet

 

 

 

.

[instagram-feed]