EGEN EKONOMI

När du har flyttat i ditt eget hem har du också ansvaret för din ekonomi. Det är viktigt att ta hand om sin ekonomiska situation. Då inkomsterna och utgifterna är i balans kan man förutsäga situationer, det är inga problem att betala räkningarna och man har råd med nödvändiga inköp.

En uppskattning av hur stora inkomster och utgifter man har kallas en budget. Unga som bor hemma kan ha en överenskommen vecko- eller månadspeng som ska användas för den ungas egna utgifter. Det lönar sig att anpassa utgifterna till den peng som fås. Ibland måste man avstå från något man vill ha för att få pengarna att räcka. Detta kallas att budgeter: till vad behöver jag pengarna på riktigt och vilket inköp kan vänta?

Du kan följa med din egen penganvändning med hjälp av en enkel bokföring. Genom att spara varje kvitto eller skriva upp summan kan du om en månad bedöma på vilken nivå din konsumtion ligger. Om pengarna du får inte alls räcker till för att täcka dina inköp måste du antingen skära ner på inköpen eller hitta på nya sätt att få mer pengar. Familjerna har olika sätt för att finansiera den ungas liv. Ibland kan den unga tjäna mer fickpengar genom att göra små jobb i hemmet eller andra överenskomna saker. Det kräver övning för att lära sig en planerad användning av pengar.

Senast i det skede då du flyttar hemifrån lönar det sig att lära sig hur du gör upp en fungerande budget. En studerande eller ung arbetstagare har ofta knappt om pengar. Pengarna går åt till boendet, att ta sig från en plats till en annan, till telefon och internet, till mat, hobbyer och kläder.

(Källa: ungdosmliv.fi  ; Martha.fi)

Tips för egen ekonomi

[instagram-feed]