Hjälp

Lokalt :

Ungdomsstation Klaara: som erbjuder tjänster som fokuserar på förebyggande och behandling av problem som har att göra med barns och ungdomars psykiska hälsa, rusmedelshantering och livskompetens. 

Tjänster på nätet:

A-klinikstiftelsen
Riksomfattande vårdtjänster för personer som lider av missbrukar- och beroendeproblem, och deras närstående.

Bileopas (Partajguide, på finska) [pdf]
Mäyris-bileopas för högskolestuderande och dem som ordnar partajer. Guiden har producerats av Finlands studentkårers förbund (SFS) rf, Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och Livsstilsförbundet.

Dopinglinkki (Dopinglänk)
Dopinglinkki är en informations- och rådgivningstjänst om dopningsmedel som grundar sig på medicinskt kunnande. Syftet med tjänsten är att genom upplysningsarbete minska på användningen av dopningsmedel och hälsoproblem som orsakas av dem. Tjänsten har utarbetats av A-klinikstiftelsen i samarbete med Finlands Antidopingkommitté ADK och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Droglänken
Droglänken är en full-service webbplats som behandlar rusmedel och beroenden (hasardspel, internetbruk). A-klinikstiftelsen står för tjänsten.

 • Diskussioner (på finska)
  Diskussioner, yttranden och peer support.
 • Rådgivning
  Fråga experter anonymt.
 • Självhjälp
  Redskap för förändring.
 • Tester
  Testa din situation, resultatet får du omedelbart.

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf (på finska)
EHYT rf är verksam i hela landet och bland hela befolkningen för att främja hälsosam livsstil. Utom förebyggande arbete i anslutning till alkohol, tobak och narkotika förebygger EHYT rf skador som uppstår av spelande, och främjar trafiknykterhet.

 • Taitolaji (på finska).
  Redskap för att tästa din alkoholbruk och förändring.

Fri från Narkotika rf
Fri från narkotika rf är en politiskt och religiöst obunden riksomfattande frivillig- och medborgarorganisation för förebyggande drogmissbrukararbete.

Pelirajat’on (Med spelgränser, på finska)
Pelirajat’on hjälper personer med spelproblem genom att erbjuda kamrathetsstöd. Det är lätt att ansluta sig till Pelirajat’on-grupperna. I dem kan man dela med sig erfarenheter och få kamratstöd. Grupperna är konfidentiella och tystnadsplikt respekteras. Dessutom är grupperna avgiftsfria för deltagarna.

Peluuri
Peluuri är en riksomfattande service för personer med spelproblem, deras närstående och för personer som stöter på spelproblem i sitt arbete. Peluuri erbjuder stöd och information angående allt som berör spelproblem.

Päihdeneuvonta
(på finska)
En kostnadsfri stödlinje dygnet runt för alla som har funderingar om narkotika. Rådgivningen är anonym och konfidentiell.

Sluta-röka-linjen
En kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta med tobak. Vi är också gärna en samtalspartner för den som redan har slutat men som tycker att det ibland är svårt att vara utan snus eller cigaretter.

(källa nyytti.fi)

[instagram-feed]