Att låna pengar

Ibland brister den noggrannaste budgeten. Då du måste göra ett oväntat eller ett särskilt dyrt inköp men saknar pengar, kan du ta ett lån.

Du kan låna små summor av en kompis eller en närstående ibland. Om den som frågat lån är pålitlig och sköter sina saker ärligt, lånar bekanta ofta gärna ut sina pengar, ifall deras egen ekonomiska situation tillåter. Sköt återbetalningen snabbt och om kompisen någon gång behöver ett lån så är det artigt att återgälda den snälla handlingen. Gör det inte till en vana att låna pengar.

Snabblånen har blivit vanligare. De har förvånansvärt höga räntor och korta betaltider. Många olika företag erbjuder snabblån så om du tänker ta ett sådan ska du jämföra företagen och deras lånevillkor. Efter att du tagit ett snabblån ska du betala tillbaka summan inom överenskommen tid. I värsta fall betalas snabblånet tillbaka med ett nytt snabblån och skuldefällan är klar.

Att lämna lånen obetalda kan orsaka allvarliga problem: en betalningsanmärkning kan göra det svårt att få ett kreditkort eller nya lån, det är svårare att få en hyresbostad eller ett jobb och hela tiden växer räntan på det obetalda lånet.

Större summor kan lånas från banken. Banken har ändå ingen skyldighet att låna pengar till en person som inte skött sin tidigare ekonomi ordentligt eller vars förmögenhet och livssituation inte övertygar banken om personens återbetalningsförmåga. Banken kan även kräva en borgesman eller säkerhet för lånet.

Den lånade summan ska återbetalas inom utsatt tid. Till summan läggs ändå räntor och andra lånekostnader. Lånet kan betalas tillbaka varje månad eller var sjätte månad. Dessa saker är sådana som du kommer överens med banken om. Kom ihåg att räntan kan gå upp. Detta ska du beakta då du räknar hur stort lån du har råd med.

Studielånet är ett lån som garanteras av staten. Personer som har rätt till studiepenning eller vuxenutbildningsstöd får statsgarantin och dess storlek beror på åldern och läroverket.

Studielånets storlek kan uppskattas med en räknare på FPA:s sidor.

Information om krediter finns på Konkurrens- och konsumentverkets sidor.

[instagram-feed]