Flytta utomlands

Avtal mellan länderna reglerar hur du kan flytta utomlands. Nordiska medborgare kan fritt resa och jobba i ett annat Nordiskt land utan pass. Du kan även flytta till de andra medlemsländerna i Europeiska unionen för att bo, studera eller arbeta. En finländare som arbetar i ett annat EU-land har samma rättigheter som den lokala befolkningen. Samma skyldigheter också.

Om du flyttar utanför Norden eller EU behövs oftast myndighetstillstånd för att studera, vistas och arbeta.

En finländare som är bosatt utomlands betalar skatt endast till ett land. Beskattningen och det sociala skyddet är ofta knutna till arbetsplatsen, arbetsförhållandet och uppehållet. Socialskyddet kan påverkas av hur lång flytten är, kort under ett år eller en lång permanent flytt, samt av vart man flyttar.

Då en finländare flyttar utomlands för över tre månader ska han eller hon göra en flyttanmälan på magistratet i Finland eller på den lokala finländska representationen. En anmälan görs även då man flyttar tillbaka hem eller då man flyttar från en adress till annan utomlands.

Även FPA behöver veta om flytten. Vistelsens varaktighet påverkar hurdan rätt till finskt socialskydd flyttaren har. FPA behöver även få veta om tillbakaflytten till finland, om att jobb, studier eller forskning utomlands inleds eller avslutas samt om att personen upptas av landets socialskydd.

Att flytta utomlands är en stor förändring i livet. Ett nytt hem i ett nytt land med nya människor kräver anpassning till en början. Ju mer den lokala kulturen avviker från det vi är vana vid i Finland, desto mer utmanande är det att anamma de nya sederna. Ta reda på landet dit du tänker flytta i god tid.

Du kan fråga finländare utomlands om goda råd inför flytten och om vistelsen i det nya landet. Finlands evangelisk-lutherska kyrka samarbetar med lokala kyrkor och inom sina egna utländska församlingar.

FPA:s råd för dig som flyttar utomlands finns på FPA sidan.

Mera information om att flytta utomlands hittar du på Suomi.fi.

Registeruppgifter om finländare som flyttat utomlands finns på Migrationsinstitutets Statistikerna sidan.

Hallå Norden är Nordiska ministerrådets rådgivningstjänst avsett för  att underlätta rörligheten i Norden. Läs mera på Hallå Norden.

[instagram-feed]