STUDIER

Största delen av de finländska ungdomarna fortsätter studera efter läroplikten. Studier efter grundskolan ger inte bara färdigheter för framtiden utan även nya vänner och upplevelser samt relationsnätverk. Du kan studera på flera olika läroverk och det stora utbudet av utbildningar gör att var och en kan hitta rätt plats i livet.

Studierna behöver inte vara bara läsning eller föreläsningar. Olika workshops för unga eller läroavtalsutbildningen ger genast praktiska erfarenheter och yrkeskunskapen ökar genom arbete. Dagliga rutiner och trevliga sysslor hjälper den unga att få en bra vardag.

Det är möjligt att åka utomlands som en del av studierna. Studier i en främmande kultur med obekanta människor ger en vidare världsbild, förbättrar språkkunskaperna och ger internationella kontakter som kan vara till nytta senare i arbetslivet. Oavsett om det är frågan om ett utbytesår eller ett par veckors språkresa ger erfarenheter minnen som varar länge.

Många utbildningar söks via den gemensamma antagningen. Om dörrarna till utbildningen du vill ha inte öppnar sig på första försöket kan du försöka förbättra dina grundskolebetyg på tionde klass. Om det ännu är osäkert vilken bransch du vill studera hjälper det med en yrkes- eller gymnasiestart under vilken man bekantar sig med hurdana studier yrkesläroverket eller gymnasiet erbjuder. Det finns många möjligheter: hitta den som passar dig bäst.

Ungdomsgarantin som trädde ikraft i början av år 2013 erbjuder alla under 25 år och alla nyutexaminerade under 30 år en utbildnings-, praktik-, workshop- eller arbetsplats inom tre månader från att personen anmält sig arbetslös. Ungdomsgarantin garanterar även att alla som just slutat grundskolan ska få en utbildningsplats. Målsättningen är att främja ungdomarnas sysselsättning.

[instagram-feed]