Finnansiering av studier

Det är i huvudsak gratis att studera i Finland. Med detta vill man garantera att alla har likadana möjligheter att utbilda sig oavsett till exempel familjens förmögenhet. Samhället stöder också studierna.

Studiestödet som består av studiepenning, bostadstillägg och ett studielån garanterat av staten är den studerandes viktigaste inkomstkälla. Studiestödet kan fås från 17-års ålder vidare för heltidsstudier studier på yrkesskola och gymnasiet samt på yrkeshögskola eller universitet som vara i minst två månader.

Många studeranden finansierar sina studier även med att jobba vid sidan av studierna. Det är ett bra sätt att tjäna lite extra och samtidigt få en känsla för arbetslivet och kontakter. Det kan dock sakta ner studierna och kan på lång sikt vara tungt. Det är viktigt att hitta en lämplig jobb- och studietakt: det måste även finnas tid för vänner och vila.

Att studera vid sidan av studier inverkar nedsänkande på studiestödet. FPA berättar hur mycket du får tjäna utan att förlora stödet. Om du har fått för mycket stöd kan FPA begära det tillbaka. Ta kontakt med FPA om du märker att inkomstgränserna överskrids. Det är billigare att frivilligt återbetala stödet och då bevaras stödmånaderna också för senare bruk.

Du kan också finansiera studierna med bidrag och stipendier. Dessa beviljas av olika fonder och stiftelser och de kan ansökas för till exempel utomlandsstudier, examensarbetet eller fortsatta studier. En del av stipendierna är riktade till särskilda grupper, så som åt svenskspråkiga eller studeranden inom en viss bransch. Instruktioner för ansökning får du direkt från den instans som beviljar stipendiet. På sajten Fyrk.fi hittar du de flesta fonder och stiftelser som finns i landet som ger bidrag och stipendier också för studier!

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Du kan beviljas arbetslöshetsförmån för studietiden om du

  • anmält dig som arbetssökande på en TE-byrå och din jobbsökning är i kraft
  • är minst 25 år
  • enligt TE-byråns bedömning har behov av utbildning och studierna förbättrar din kompetens och dina möjligheter på arbetsmarknaden
  • innan studierna inletts har, i din sysselsättningsplan, kommit överens om att studierna stöds med arbetslöshetsförmån

Frivilliga studier kan inte stödjas med  arbetslöshetsförmån, om du säger upp dig från ditt anställningsförhållande bara för att inleda frivilliga studier.

Mera information hittar du på TE-byråns sidor

Vuxenutbildningsstöd

Sysselsättningsfonden beviljar fullständigt vuxenutbildningsstöd för vuxenstuderande som deltar i frivillig utbildning och som är i arbets- eller tjänsteförhållande eller verkar som företagare.

Om du blir studieledig utan lön från ditt arbete oavbrutet i minst två månader, kan du vara berättigad till fullständigt vuxenutbildningsstöd. Under tiden för fullständigt vuxenutbildningsstöd får du förtjäna inkomster upp till 250 euro per månad.Läs mer om jämkat utbildningsstöd på Sysselsättningsfondens webbplats

[instagram-feed]