Skejthallen

I skejthallen i Vasa kan man åka skateboard inomhus på rails och göra slaids eller grinds. För att garantera säkerheten måste alla använda hjälm på turerna för personer under 15 år. Kickboards är tillåtna på vissa turer.

Tilläggsinformation om öppet tider samtadress hittar du här