RUSMEDEL OCH BEROENDE

Rusmedel kan tillfälligt höja på stämningen och få dig att må bra, men de har också en sämre sida. De orsakar beroende och om användaren inte klarar av att hålla situationen i styr tar rusmedlen över. Då behöver användaren hjälp.

Rusmedlen kan delas in i olagliga, så som droger, och i lagliga, så som alkohol och nikotin. Lagligheten gör inte rusmedlen ofarliga, eftersom man även kan bli allvarligt beroende av tobaksprodukter och av alkohol.

Även spel kan orsaka beroende, idag är det väldigt lätt att spela på nätet. Till spelandet kan även höra hasardspel där pengarna byter ägare och spänningen tar över. Om du inte håller spelglädjen i styr och spelen tar för mycket pengar och tid kan du fundera på om du själv klarar av att minska på spelandet. Om svaret är nej bör du söka hjälp.

Rusmedel och beroende påverkar inte bara ditt liv utan även dina närstående. Många gräl skulle inte uppstå om parterna vore nyktra. Att använda rusmedel måttligt eller helt undvika dem är en säker och hälsosam livsstil som sparar pengar och håller sinnet och kroppen pigga.

 

Mera information om missbruk hittar du på psykporten !

[instagram-feed]