NUORTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Suomen perustuslain toisessa luvussa määritellään nuorten perusoikeudet. Perusoikeudet koskevat myös alle 18-vuotiaita, lukuun ottamatta vaalioikeuksia valtiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa.

Perustuslain mukaan lapsia (alle 18-vuotiaat) on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Lasten oikeudet ovat määritelty globaalisti YK:n yleissopimuksella lasten oikeuksista. Suomi allekirjoitti yleissopimuksen 1991.

Jokaisella nuorella on oikeus turvallisuuteen, mielipiteen ilmaisemiseen sekä yksityisyyteen. Nuoren oikeudet riippuvat usein myös siitä, minkä ikäinen nuori on.

Oikeuksien kanssa tulee myös velvollisuuksia. Suomessa on jokaisella lapsella velvollisuus käydä koulua ja opiskella sitä kutsutaan oppivelvollisuudeksi.  Sananvapaus luo velvollisuuden kunnioittaa toisten näkemyksiä. siis kannata kiinnittää huomiota  miten kohdella toisia kunnioittavasti niin

Suomessa on asevelvollisuus joka  suoritetaan joko käymällä armeijan tai korvaamalla se siviilipalveluksella.

Kaikkien velvollisuus on noudattaa lakia. Joskus nuoret kuitenkin tekevät rikoksia tai joutuvat rikoksen uhriksi. On hyvä tietää, miten rikosprosessi etenee ja mistä voi saada apua.

Lähteet: MLL ja Unicef

[instagram-feed]