Ongelmia ihmissuhteissa

Kanssakäyminen ja elämä toisten ihmisten kanssa ei ole aina helppoa . Ihmiset  eivät  voi olla aina samaa mieltä kaikista asioista. Eteen voi tulla erimielisyyksiä, ristiriitoja tai tilanteita, jotka vaativat keskustelua, käsittelyä ja joskus myös ulkopuolisen apua. Näitä tilanteita voi tulla eteen niin kaverisuhteissa, perheen kanssa, koulumaailmassa kuin seurustelussa. Kyky puhua vaikeista asioista ja tunteista on tärkeää sovun aikaansaamiseksi.

Ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi tärkeintä on puhuminen. Hyvin harvoin asiat ratkeavat mököttämällä tai yksin murehtimalla. Jotta ongelmatilanne saataisiin ratkaistua, olisi tärkeää pohtia tilannetta tarkasti: Mistä tilanne sai alkunsa? Mitä asioita taustalla voi olla? Mitä tilanteelle on tehtävissä, ja miten tästä eteenpäin?

Joskus puhuminen ei kuitenkaan auta tai toinen osapuoli ei ole valmis puhumaan. Silloin on tärkeää hakea ulkopuolista apua. Avuksi ja tueksi voi tulla esimerkiksi läheinen aikuinen sukulainen, perhetuttava, terveydenhoidon työntekijä tai joku muu viranomainen.

Minkäänlainen kiusaaminen , väkivalta tai kaltoinkohtelu ei ole oikein missään ihmissuhteessa. Jos näet tai koet väkivaltaa, on tärkeää kertoa asiasta jollekin luotettavalle aikuiselle tai kääntyä viranomaisten, kuten poliisin, puoleen. Arvosta omaa hyvinvointiasi ja uskalla vaatia oikeanlaista kohtelua.

[instagram-feed]